医療安全と世界の健康

医療安全と世界の健康
オープンアクセス

ISSN: 2574-0407

Konsènan jounal la

Jounal Sekirite Medikal & Sante Global se yon jounal rechèch entènasyonal ki revize ak aksè ouvè pou pwomouvwa sekirite medikal konplè, konsyans sante mondyal ak pi bon pratik nan pifò domèn rechèch syantifik ak sosyal. Jounal la vle bay kominote syantifik / savan entènasyonal yon platfòm pou difizyon rezilta rechèch gwo enpak.

Sekirite Medikal ak Sante GlobalJounal bay yon opòtinite pou chèchè yo ak syantis yo eksplore devlopman yo avanse ak dènye rechèch nan prevansyon nan pèt gwo echèl nan Sekirite Medikal ak entegrite, konsantre tou de sou Ekoloji Global ak sante moun. Jounal sa a se yon jounal akademik aksè aksè ak entansyon pou pibliye rechèch kalite siperyè ak yon sijè ki abòde konplè nan domèn kontajman Maladi, sekirite laboratwa, sekirite lopital, sekirite travay ak endistriyèl, etik esè klinik, toksikoloji ak sekirite, edikasyon ak konsyantizasyon sante, medsin kominotè ak edikasyon, estil lavi ak sekirite, sekirite ekolojik, pou sekirite manje ak adiltè pratik, anviwònman ak adiltè pratik. Rekòt GM, Medikaman ak vaksen ak Exobiology.

Soumèt maniskri nan  Sistèm Soumèt sou Entènèt  oswa voye kòm yon atachman imel bay Biwo Editoryal la nan  submissions@longdom.org 

ジャーナルのハイライト

Top